reparatievoorwaarden Analbers Witgoed zoals vermeld en omschreven in de (verkoop)voorwaarden

Voor reparatieopdrachten aan Analbers Witgoed gelden de algemene (verkoop)voorwaarden Analbers Witgoed. Deze voorwaarden liggen in de winkel aan de Rietstraat 237 in Almelo ter inzage en zijn ter plekke en bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland in Enschede opvraagbaar, worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens te raadplegen op www.analberswitgoed.nl. Onderstaande bepalingen zijn –onder meer- van toepassing:

 

1. Indien de klant besluit op basis van de diagnose van de te verrichten reparatie besluit van de feitelijke reparatie af te zien, zullen alleen de diagnosekosten (voorrijden en arbeidsloon) in rekening worden gebracht.

 

2. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de globaal begrote kosten op basis van de in eerste instantie gemaakte diagnose aanzienlijk zullen worden overschreden, zal Analbers Witgoed overleg plegen met de klant.

3. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zullen voor dit tweede servicebezoek geen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

4. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.

5. Reparaties worden uitgevoerd op het bij de opdracht aangegeven adres.

6. Reparaties aan huishoudelijke apparaten worden uitsluitend tegen contante betaling verricht. Bij niet-contante betaling is Analbers Witgoed gerechtigd het gerepareerde apparaat onder zich te houden, totdat de rekening is voldaan en zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

7. Op alle tegen betaling door Analbers Witgoed uitgevoerde reparaties geldt een garantie van drie maanden op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. De reparatienota geldt als garantiebewijs. Normale slijtage en aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals rubber, kunststof en glas, zijn van deze garantie uitgesloten.

8. Een speciaal voor en in opdracht van de klant besteld onderdeel dient ten allen tijde te worden afgenomen en te worden betaald. Ook kan het onderdeel niet worden omgeruild.

 

contactformulier

Heeft u een vraag of wilt u informatie? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.